Creat membership Creat membership
Sign in

Forgot password?

Confirm
 • Forgot password?
  Sign Up
 • Confirm
  Sign In
home > search

Now showing items 1 - 1 of 1

 • Zaburzenia hemostazy w czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

  Anna Szumowska   Marzenna Galar   Janusz Kłoczko  

  | ReferencesReferencesSTRESZCZENIEPrzebieg kliniczny przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych związany jest ze skłonnością do zakrzepicy i/lub krwawień. w powstawaniu tych zaburzeń biorą udział czynniki związane z hemostazą płytkową, osoczową oraz naczyniową, jak również zaburzenia reologiczne krwi. ryzyko zakrzepowe przekracza ryzyko wystąpienia skazy krwotocznej. Patogeneza powikłań zakrzepowych w przebiegu czerwienicy prawdziwej (PV) i nadpłytkowości samoistnej (ET) jest złożona i zróżnicowana. Znaczący udział w patogenezie zakrzepicy w PV i Et ma obecność punktowej mutacji JAK2 v617F, która stanowi podłoże molekularne tych chorób. w przebiegu PV i Et aktywowane są procesy krzepnięcia, fibrynolizy oraz zapalne. Zastosowane leczenie zmniejsza aktywność prozakrzepową
  Download Collect

Contact

If you have any feedback, Please follow the official account to submit feedback.

Turn on your phone and scan

Submit Feedback